kinderfysiotherapie

De ontwikkeling van een kind verloopt gewoonlijk op een natuurlijke manier, als vanzelf. Wanneer dit niet zo is, doordat het kind motorische problemen ervaart en daardoor beperkt wordt zijn of haar dagelijks leven op gebied van voortbewegen, groei, spel, sport, schoolse vaardigheden en zelfverzorging, kan de kinderfysiotherapeut benaderd worden. Kinderfysiotherapie Maasland is er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar.

De motorische problemen van een kind kunnen heel divers zijn; van een lage of hoge spierspanning, asymmetrische ontwikkeling, verminderd evenwicht, te grote of juist te weinig gewrichtsmobiliteit, verminderde spierkracht, verminderde conditie van grote en kleine spiergroepen tot problemen in de oog-handcoördinatie, automatiseringsproblemen, praktisch inzicht of de inzet van gecoördineerde inzet van de handbewegingen bij taken zoals kleuren, tekenen, schrijven, knippen en veters strikken.

U vindt een uitgebreide, op leeftijd beschreven signaleringslijst onderaan de pagina bij de downloads.

Signalen

Bij baby’s zijn signalen van motorische problemen vaak:

 • een voorkeurshouding met of zonder een afplatting van de schedel
 • veel huilen of onrust
 • overstrekken of juist slap aanvoelen
 • opvallende motoriek, zoals:
  • een verschil tussen de activiteit van de linker en rechter lichaamshelft,
  • een verschil tussen de activiteit van de bovenste en onderste lichaamshelft,
  • billenschuiven
 • een vertraagde ontwikkeling: niet komen tot rollen, kruipen of lopen.

Signalen bij oudere kinderen met motorische problemen kunnen zijn:

 • houterige motoriek
 • veelvuldig vallen of struikelen
 • niet goed mee kunnen komen met schoolpleinspelletjes of sportactiviteiten
 • sportblessures
 • een afwijkend looppatroon, waaronder tenen lopen
 • plas- en ontlastingsproblemen: vegen in de broek, ontlastingsverlies, plasongelukjes overdag, bedplassen, obstipatie
 • pijn tijdens bewegen
 • angst voor bewegen
 • veel moeite om tijdens zwemles de zwemslagen onder controle te krijgen
 • een moeilijk leesbaar en/ of traag geschreven handschrift
 • moeite met de uitvoering van kleuterschoolse vaardigheden zoals kleuren, tekenen, knippen, plakken of bouwen
 • ongelukjes door per ongeluk omstoten van bekers, etc. op tafel en/ of moeite tijdens eten met bestek door onhandigheid.

Vaak zijn deze motorische problemen zonder specifieke oorzaak aanwezig bij het kind.

Medische oorzaken

De kinderfysiotherapeut is bij uitstek óók de aangewezen professional in het onderzoeken en behandelen van kinderen met motorische problemen die een medische oorzaak hebben, zoals bij kinderen met:

 • Ademhalingsproblemen
 • AD(H)D
 • Autistisch Spectrum Stoornissen
 • Botbreuk of bandletsel
 • Cerebrale Parese (hersenbeschadiging)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Diabetes
 • Erbse parese
 • Genetische afwijking(-en)
 • Hartproblemen
 • Kinderen die moeten herstellen van een ingrijpende operatie of herstellende zijn van oncologische behandeling
 • Orthopedische problemen
 • Overgewicht
 • Premature en/of dysmature geboorte
 • Rheuma
 • Scoliose
 • Spina bifida (open rug)
 • Zuurstoftekort tijdens de geboorte

De kinderfysiotherapeut is specialist in het behandelen van kinderen, wetenschappelijk opgeleid om uw kind te onderzoeken en in overleg met u, en eventuele andere hulpverleners of school, een adequaat behandelplan op te stellen. In navolging van dit behandelplan wordt uw kind door de kinderfysiotherapeut op een kindgerichte wijze behandeld.

De bewegingsproblematiek van uw kind raakt niet alleen het kind en u als ouder. Vaak is er ook betrokkenheid van het consultatiebureau, de huisarts, kinderarts, revalidatiearts, specialist, logopedist, diëtist, podotherapeut, docent(-en) op school, en/ of de trainer van de sportclub. De kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met deze, en eventueel andere, disciplines om de meest optimale begeleiding aan uw kind te geven.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt