mijn kind gaat naar de kinderfysiotherapeut

Nadat u uw kind via de website van Kinderfysiotherapie Maasland heeft aangemeld, wordt u zo spoedig mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak waarop uw kind voor het eerst naar de kinderfysiotherapeut gaat. U heeft voor de eerste negen kinderfysiotherapeutische behandelingen geen verwijzing van een arts nodig.

De behandelingen vinden normaliter in de praktijk plaats, maar op indicatie wordt ook aan huis behandeld.

Tijdens de eerste kennismaking wordt met u, en indien mogelijk ook met uw kind, gesproken over de motorische problemen die uw kind ervaart. Dit vraaggesprek (anamnese) is leidend om te komen tot een aantal hypothesen waarom uw kind deze motorische problemen heeft. Deze hypothesen worden getoetst tijdens het kinderfysiotherapeutisch onderzoek wat volgt op de anamnese.

In dit kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt het spontaan en uitgelokt bewegingsgedrag van uw kind geobserveerd en voert de kinderfysiotherapeut specifieke tests uit om de gestelde hypothesen te kunnen aannemen of verwerpen.

Het resultaat van de informatie die de kinderfysiotherapeut krijgt uit de anamnese en het kinderfysiotherapeutisch onderzoek wordt verwoord in de conclusie: wat is de oorzaak, of wat zijn de oorzaken, van de motorische problemen. Hierop wordt in samenspraak met u en indien mogelijk ook met uw kind, een behandelplan opgesteld.

In dit behandelplan worden de doelen besproken die behaald moeten worden, hoe lang het duurt voordat deze doelen behaald zijn, wat de oefenstrategie is en welke oefeningen uw kind met u thuis moet doen om resultaat te halen.

Tijdens de behandelingen wordt op een kindgerichte manier, vaak in spelvorm, gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en interesses van uw kind op dat moment, en daaraan telkens een uitdaging voor het kind toegevoegd zodat zijn of haar ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt