YVLO-ZwangerFit® & MamaFit®

Cursusinhoud

Basiselementen van de cursus waarmee we werken zijn: houding en beweging, lichamelijke veranderingen in je zwangerschap en rondom de bevalling, ademhaling, ontspanning en coaching. Vanuit deze basiselementen train je kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid door middel van wisselende trainingsvormen, in aansluiting op de theoretische kennisoverdracht die tijdens die week centraal staat. We volgen het principe: “better in, better out”. Wat zo veel betekent als: hoe fitter je aan de bevalling begint, zo veel gemakkelijker is je herstel.

Voordat je start met de ZwangerFit® en MamaFit® cursus zetten we een digitale intake in. Hierdoor kunnen we gericht, doelbewust en vooral op individuele basis werken. De cursus is voor iedereen, je mág, maar hóeft niet heel sportief te zijn!
De cursus bestaat uit negen groepslessen ZwangerFit® van 75 minuten vóór de bevalling  en zes groepslessen MamaFit® van 60 minuten na de bevalling. Tijdens de ZwangerFit®-lessen werken met kleine groepen, zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding.

ZwangerFit®: groepsgewijze training, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, coaching
Tijdens de ZwangerFit® lessen is het doel je lichamelijke conditie tot aan de bevalling op peil te houden.
De informatie van ZwangerFit® en MamaFit® wordt, m.u.v. de partnerles, via online video-instructies gegeven. Je kunt de video-instructies meerdere keren bekijken en mist ook geen informatie mocht je een bijeenkomst niet bij kunnen wonen. Bovendien houden we daarbij ook meer tijd in de cursus over om te trainen en te ontspannen. Iedere bijeenkomst is er gelegenheid vragen te stellen over de video-instructies en komt de theorie uit de video’s in de training e/o ontspanningsoefeningen weer terug.
Een link naar de pagina voor video-instructies vindt je hier. Bij deelname aan de cursus ontvang je een tijdelijk wachtwoord om in te kunnen loggen.
De partnerles richt zich in het bijzonder op de belangrijk ondersteunende rol die de partners bieden rondom de bevalling.

MamaFit®
De training van de MamaFit-lessen wordt zodanig begeleid dat je lichamelijke conditie kan toenemen. Voor herstel van je lichaam in de functies van het dagelijks leven als vrouw en moeder, maar ook zodat een overstap naar reguliere sportactiviteiten verantwoord gemaakt kan worden.

Om iedere pas bevallen vrouw op haar eigen moment te laten beginnen met de MamaFit®-training, is de MamaFit®-groep een instroomgroep. Het advies is om vier tot zes weken na de bevalling weer te beginnen met verbeteren van kracht en conditie. De zes lessen MamaFit® kunnen verlengd worden tot aan negen maanden na de bevalling. Zo kan je zelf bepalen wanneer je begint en tot welk niveau je in fysieke zin wilt herstellen van je zwangerschap en bevalling.

YVLO-ZwangerFit® bij Kinderfysiotherapie Maasland
Met ZwangerFit® en MamaFit® wordt je als zwangere vrouw deskundig begeleid door een geregistreerd YVLO-ZwangerFit® fysiotherapeut. Door de YVLO-ZwangerFit®-opleiding en registratie is de fysiotherapeut in staat om zwangerschapsgerelateerde problemen van gewrichten, spieren en banden te signaleren en wordt vakkennis up-to-date gehouden. De cursus heeft daardoor een duidelijk preventief karakter.

Het voordeel van ZwangerFit® en MamaFit® begeleiding bij Praktijk voor Kinderfysiotherapie Maasland is dat de fysiotherapeut niet alleen opgeleid is tot YVLO-ZwangerFit®-docent, maar ook als kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. We besteden dan ook aandacht aan de manier hoe je door dragen en oppakken van je baby, zijn of haar motoriek zo optimaal mogelijk kunt stimuleren.

YVLO-ZwangerFit® is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB). Onderzoek heeft uitgewezen dat de zwangerschap, bevalling en het herstel daarvan beter verlopen bij vrouwen die een goede fysieke fitheid hebben. Hierdoor kunnen klachten rondom de zwangerschap worden voorkomen. Dus kom lekker mee doen!

Aanmelden
Aanmelden voor MamaFit kan via: administratie@kinderfysiotherapiemaasland.nl. Tot nader order worden er na 15 maart 2023 geen nieuwe cursussen ZwangerFit® gestart en is de laatste MamaFit®-bijeenkomst op 20 december 2023. 

De kosten voor 9 lessen ZwangerFit® à 75 minuten en 6 lessen MamaFit® à 60 minuten bedragen € 199,-.
MamaFit® lessen zijn ook los van ZwangerFit® af te nemen tegen een tarief van € 85,- voor 6 lessen.

ZwangerFit® wordt door een aantal verzekeraars (deels) vergoed, vraag het na.

ZwangerFit®-lessen zijn van 18.45-20.00 uur, zodat je ’s avonds nog de tijd hebt om thuis in alle rust op te laden voor de volgende dag. Aansluitend zijn de MamaFit® lessen van 20.00-21.00 uur, want als pas-bevallen moeder is het ook fijn om niet al te laat nog van huis weg te moeten. We werken wanneer nodig in nauw contact samen met de verloskundige praktijk, waaronder Verloskundige praktijk De Luiermand (Maassluis en Vlaardingen), Verloskundige praktijk Klein en Puur (Westland) en LIV Verloskundigen(Maassluis).

Een fit en gezond lichaam, dat de periode tijdens en na de zwangerschap aan kan!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt