De kinderfysiotherapeut

Is als specialist in het behandelen van kinderen, wetenschappelijk opgeleid om uw kind te onderzoeken en in overleg met u, en eventuele andere hulpverleners of school, een adequaat behandelplan op te stellen. In navolging van dit behandelplan wordt uw kind door de kinderfysiotherapeut op een kindgerichte wijze behandeld.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt