Tarieven & voorwaarden

Kinderfysiotherapie is er voor alle kinderen

Elk kind van 0 – 18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie belangrijk, daarom is het onderdeel van de basisverzekering. De eerste achttien behandelingen zijn altijd verzekerd. Zijn er meer behandelingen in het kalenderjaar nodig, dan wordt de aanvullende zorgverzekering aangesproken. Voor kinderfysiotherapie is er geen sprake van eigen risico. Praktijk voor Kinderfysiotherapie heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. U ontvangt bij voldoende dekking uit uw aanvullende zorgverzekering geen factuur voor nagekomen afspraken.

Is uw kind niet in staat om op de afgesproken behandeltijd te komen, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren per e-mail aan de behandelaar door. Meldt u de afspraak niet op tijd af of bent u niet voldoende aanvullend verzekerd, dan gelden de volgende tarieven en ontvangt u van ons een factuur van de afspraak.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Tarieven

 

Zitting Kinderfysiotherapie

€54,50

Zitting Kinderfysiotherapie incl. toeslag aan huis behandeling

€73,00

Intake en onderzoek

€54,50
Eenmalig consult €60,00

Kinderfysiotherapeutisch verslag

€54,50

Instructie/ overleg met ouders van het kind, indien dit apart plaatsvindt

€54,50

Telefonische zitting

€21,00