tarieven en voorwaarden

Kinderfysiotherapie Maasland hanteert voor 2024 de volgende tarieven:

Zitting kinderfysiotherapie

 € 54,50

Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag aan huis behandeling

 € 73,00

Kinderfysiotherapeutisch verslag

 € 54,50

Instructie of overleg met ouders van het kind, indien dit apart plaatsvindt

 € 54,50

Niet nagekomen of vergeten afspraak wordt gefactureerd aan ouders

 € 54,50

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste achttien behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Als uw kind niet in staat is om op de afgesproken behandeltijd te komen, dan wordt u gevraagd om dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail doorgeven. Wij kunnen dan een ander kind blij maken met de gereserveerde tijd. Meldt u de afspraak niet op tijd af, dan gelden bovenstaande tarieven en ontvangt u als ouder een factuur van de afspraak. Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor 2024 heeft Praktijk voor Kinderfysiotherapie Maasland met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten, u ontvangt bij voldoende dekking op uw zorgverzekering geen factuur voor nagekomen afspraken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt