De therapeuten

RIANNE MOSTERD – VAN DER MEIJS

Rianne Mosterd-van der Meijs is sinds 2010 kinderfysiotherapeut. Ze is opgeleid bij Avans Plus in Breda en studeerde af met de thesis over de kinderfysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) en het deelnemen aan de vorming van een internationale richtlijn voor kinderen met DCD.

Vanaf mijn afstuderen als fysiotherapeut bij Hogeschool Rotterdam in 2006 heb ik als fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut met veel plezier gewerkt in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, zowel in het ziekenhuis, als op de polikliniek. Daar heb ik veelzijdige ervaring opgedaan in het behandelen en begeleiden van baby’s die prematuur geboren zijn of een gecompliceerde geboorte hebben gehad, evenals het begeleiden van de ouders. Op de afdeling Kindergeneeskunde behandelde ik vaak de kinderen met botbreuken, na een complexe operatie en de kinderen met ademhalingsproblematiek.

In 2011 heb ik de overstap gemaakt naar de particuliere praktijk bij Kinderfysiotherapie Delft. In de particuliere praktijk behandelde ik baby’s, peuters, basisschool kinderen en het oudere kind: van een voorkeurshouding of genetische afwijking bij een baby of moeite hebben om te leren kruipen of lopen; tot evenwichtsproblemen, schrijfproblemen, sensorisch integratieproblematiek, kinderen met zindelijkheidsproblemen, kinderen met medische problemen of (sport-) blessures bij de oudere kinderen. Ook mocht ik werken met kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar die een verstandelijke beperking, AD(H)D en/ of autisme hadden en naar de Herman Broerenschool in Delft gingen.

U kunt mij vinden in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep, het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, en als lid van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie. Om de kwaliteit van de geleverde hulpverlening zo hoog mogelijk te houden neem ik deel aan stelselmatig overleg tussen kinderfysiotherapeuten waarin we diverse onderwerpen gerelateerd aan kinderfysiotherapie bespreken en school ik mij regelmatig bij.

Rianne werkt op maandag, woensdagavond en donderdag op de praktijk.
Per mail bereikbaar op info@kinderfysiotherapiemaasland.nl.
BIG-registratienummer: 29065724704.

ROGIER SCHOMAKER

Rogier werkt sinds het voorjaar 2016 voor Kinderfysiotherapie Maasland. Eerder was hij als kinderfysiotherapeut betrokken bij de jeugd van voetbalclub ADO Den Haag.

Tijdens mijn stages fysiotherapie, maar ook tijdens de stages van MDGO-verpleging bleek dat ik het erg leuk vond om met kinderen te werken. In 2003 ben ik daarom de opleiding kinderfysiotherapie gaan volgen. Direct ben ik gaan werken met kinderen. Eerst in de praktijk in Delft en later ook op een school voor speciaal onderwijs in Poeldijk. Om mijn horizon te verbreden ben ik halverwege 2003 gaan werken in praktijk kinderfysiotherapie ’s Gravenzande (nu: Kinderfysiotherapie Regio Westland). Sinds 2011 ben ik mijn eigen praktijk, Progress Kids&Fysio gestart in Voorburg en sinds 2016 werk ik samen met Rianne voor Kinderfysiotherapie Maasland.

Mijn expertise ligt bij baby’s met een asymmetrische ontwikkeling, kinderen met schrijfproblematiek, kinderen met hoofdpijnklachten, kinderen/ jongeren met sportspecifieke hulpvragen en kinderen met sensorische integratieproblematiek.

U kunt mij vinden in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep, het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Rogier werkt op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend op de praktijk.
Per mail bereikbaar op rogier@kinderfysiotherapiemaasland.nl.
BIG-registratienummer: 09050788204.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt